Lednicko Valtický areál    

Další stavby Lednicko-Valtického areálu

  ornament
 
 

Belveder

Zámeček byl projektován Josephem Hardtmuthem začátkem 19 století jako součást bažantnice. V okolí zámečku byla provedena parková úprava a vysazeny stromy v aleji, která měla sloužit jako promenáda pro obyvatele Valtic. Stavba byla koncipována podlouhlého půdorysu, kdy k hlavní budově přiléhají ze dvou stran postranní budovy. Hlavní salonek byl upraven do podoby čínské síně se sedícím číňanem uprostřed. Po obvodu místnosti byly rozmístěny černé židle, zdobené perletí. Místnost dále zdobily čínské lampióny a velký lustr s draky. Na začátku 20. století byla plánována přestavba zámečku, ale byla provedena jen část prací a přestavba nebyla dokončena. Později zde bylo umístěno pracoviště Akademie věd. Od poloviny 20. let došlo na zámečku k mnoha neodborným přestavbám, úpravám a budova nebyla celkově udržována.
V současnosti zde probíhá celková rekonstrukce a zámeček je nepřístupný.

    Poloha zámečku Belveder na mapě:  zde

-----------------------------------------------------------------------------
 

 

Hraniční zámeček

Zámeček byl postaven jako letní sídlo. Jeho jméno je odvozeno hranice mezi Markrabstvím moravským a Dolními Rakousy, která procházela jeho středem. Od roku 1919 stojí celá stavba na území České republiky. Jde o jednopatrovou budovu se třemi pavilony a altány. V současnosti je v soukromých rukou a slouží jako hotel.

    Poloha Hraničního zámečku na mapě:  zde

-----------------------------------------------------------------------------
 

 

Rybniční zámeček

Nachází se na severním břehu Prostředního rybníka a pohledem přes hladinu rybníka a průsekem v lese můžeme od něj vidět Tři grácie. Zámeček byl navržen v roce 1815 Josefem Kornhäuselem a vypadá spíše jako vilka. Zámeček byl určen k setkávání a odpočinku panstva při lovu vodního ptactva a ryb. Podle posledních průzkumů měl dříve zámeček přistavěn dvě postranní křídla, která však byla zrušena již před rokem 1840. V roce 1928 darovali Liechtenšteinové budovu hydrobiologům a ornitologům.
V současnosti je správcem zámečku Mendelova universita a interiéry jsou veřejnosti nepřístupné.

    Poloha Rybničního zámečku na mapě:  zde

-----------------------------------------------------------------------------
 

 

Tři Grácie

Chrám půlkruhového půdorysu zasvěcený třem antickým bohyním, Afroditě, Athéně a Artemidě byl navržen na počátku 19. století Janem Karlem Engelem. Nalezneme jej asi 5 km severovýchodně od Valtic nedaleko od jižního břehu Prostředního rybníka. Stavba je projektována jako klasicistní salet se sloupovou kolonádou. Uvnitř stavby se nachází salon s mozaikovou podlahou. Ze zadní strany přiléhá sál s valenou klenbou a malovanými stěnami. Ve středu půlkruhového nádvoří je sousoší tří bohyň, které bylo vytesáno z jednoho kusu kamene Leopoldem Fischerem a původně bylo umístěno v lednickém zámeckém parku. Můžeme se sem vydat po červené turistické značce spojující Valtice a Lednici.
Přístupné jsou pouze exteriéry zámečku.

    Poloha Tří Grácií na mapě:  zde

 
--------------------------------
Cestovní pojištění
Ojeté vozy Škoda octavia

 

Copyright © 2012 - JN

  CZIN.eu   Výměnné odkazy